Ponovna upotreba materijala

Zaštita zraka i okoliša

Odvajanje otpada za recikliranje

Recikliranje

Trans Energy pridaje mnogo pažnje smanjenju i sprečavanju nastanka otpada. Dok se u Republici Hrvatskoj i dalje, otpad tretira samo kao otpad, mi otpad gledamo kao sekundarnu sirovinu iz koje se mogu proizvesti razni oblici energije. Kod nekih metoda zbrinjavanja otpada na taj način do 98% otpada se može ponovno iskoristiti. Prema nekim istraživanjima prosječan građanin RH proizvede oko 400kg otpada godišnje. Nažalost neki materijali iz tog otpada nisu biorazgradivi i ne mogu se ponovno upotrijebiti. Zbog toga trudimo se razvijati nove materijale koji su ekološki prihvatljivi, ili se mogu ponovno iskoristiti, a mogu zamjeniti materijale koji to nisu. I u ovom slučaju surađujemo s vodećim stručnjacima koji svojim inovacijama stvaraju nove vrijednosti, kako i na eko strani tako i na privrednoj.